Vacature: Lid Raad v Toezicht Consent ( marketing & communicatie achtergrond)

Titel:
Lid Raad v Toezicht Consent ( marketing & communicatie achtergrond)
Vacature informatie:

Onze klant, Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 33 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ruim 7200 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst.

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. De missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de uitdagingen van de toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is, leren leren, leren communiceren en leren geluk te organiseren. De ‘merkbelofte’ van Consent luidt: ‘Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug’.

Rol Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag binnen Consent wordt uitgeoefend door het College van Bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn het vaststellen van het meerjarenbeleid, de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur, toezicht houden op de uitvoering van het beleid en het College van bestuur als sparringpartner met raad bij staan.

Begin 2017 loopt de zittingstermijn van één van de leden af, in verband met de continuïteit zij wij op zoek naar een:

 

LID RAAD VAN TOEZICHT MET EEN ACHTERGROND IN COMMUNICATIE/ MARKETING

Profiel

De Raad is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Daartoe dient binnen de Raad zo mogelijk steeds deskundigheid aanwezig te zijn op onderwijskundig-, pedagogisch-, financieel-economisch- communicatie -en juridisch terrein. De komende jaren is communicatie expertise van belang gezien de klankbordfunctie van de Raad bij thema’s als, herschikking van de huisvesting, krimp en toepassing van social media.

 

Specifieke kennis waar we voor deze vacature naar op zoek zijn:

  • academisch denkniveau met een achtergrond in de communicatie/ marketing;

  • actuele management- en/of bestuurlijke ervaring;

  • kennis van en gevoel voor het multiculturele karakter van onze samenleving;

  • affiniteit met (vernieuwingen in) het (primair) onderwijs. In deze functie is affiniteit met vastgoed een pré;

  • binding met de regio;

  • de kernwaarden van Consent zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Die vormen de basis van ons Strategisch Perspectief 2022. Van u wordt verwacht dat u dit perspectief onderschrijft. ( zie www.consent-enschede.nl)

  • tenslotte bent u in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden en een goed team te vormen met de andere leden van de Raad.

Een van de zetels is op voordracht van de ouders van de leerlingen, daarom strekt het tot aanbeveling wanneer u een visie hebt op ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs.

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Consent vindt u op: www.consent-enschede.nl. Consent heeft ervoor gekozen werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kunt u uw motivatie en CV t/m 15 april mailen naar Caroline Kamphuis op caroline@segerink-search.nl. Voor vragen is Caroline Kamphuis bereikbaar op:0546 -633454. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook bellen naar de heer Rene Bogaarts (vice voorzitter van de Raad), hij is na 17 uur bereikbaar op 06 53348321.

Na selectie en presentatie van de kandidaten door Segerink Search vinden de gesprekken plaats met de selectiecommissie van Consent op maandag middag 9 mei.

 

 

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013