Vacature: Directeur de Beurs

Titel:
Directeur de Beurs
Vacature informatie:

Introductie

Kringloopbedrijf De Beurs zamelt in de gemeente Oldenzaal, Tubbergen, Losser en Dinkelland bij particulieren gebruikte goederen in die nog goed bruikbaar en verkoopbaar zijn. Het Kringloopbedrijf sorteert en indien nodig repareert deze goederen en biedt ze te koop aan. Bovendien wenst De Beurs een belangrijke bijdrage te leveren aan de aangesloten gemeentes om hun verantwoordelijk in de Participatiewetgeving te kunnen waarmaken.

Nadere informatie zie www.kringloopbedrijfdebeurs.nl

 

Naam van de functie: 

DIRECTEUR (32 uur)       

 

Plaats van de functie:

Noord Oost Twente standplaats Oldenzaal

Vestigingen in Oldenzaal, Denekamp, Losser en Tubbergen

 

Doel van de functie:

Door de invoering van de Participatiewet, de veranderende wetgeving op milieu en inzameling en een terugtredende overheid zijn de taken en verantwoordelijkheden van Stichting de Beurs fors toegenomen. Daarbij wordt meer dan ooit ingezet op samenwerking in de keten. Alles draait om het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat en effect voor de beurs.

De huidige directeur rondt in juli 2016 zijn interim rol af. Het bestaande implementatieplan waar al een aanzet in is gegeven zal verder worden uitgevoerd. Deze fase wordt geleid door een vaste directeur

 

Resultaatgebieden:

De nieuwe organisatie staat voor belangrijke bestuurlijke en financiële opgaven. In feite wordt van de nieuwe organisatie gevraagd om met minder middelen een groter effect te realiseren.

In een te maken bedrijfsplan  wordt beschreven hoe de nieuwe organisatie deze opgave aanpakt.

De directeur geeft sturing aan de innovatie die nodig is om de forse opgaven tot een goed einde te brengen. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten op alle niveaus. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij investeert in die relaties en hier in persoon aan bijdraagt.

De nieuwe organisatie participeert als vanzelfsprekend actief in de samenwerking binnen het sociaal domein. Vanwege:

·        de kracht van de samenleving

·        vertrouwen in de samenleving

·        differentiatie en maatwerk

·        samenwerken en kennis delen.

 

Voornaamste taken en werkzaamheden:

 

·        de directeur is verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie.

·        in die hoedanigheid geeft hij/zij leiding aan het bedrijf.

·        hij/zij is verantwoordelijk voor de strategie, de resultaten en de (verander-)opgaven van de organisatie.

De directeur geeft daaraan inspirerend leiding, geeft ruimte voor ontwikkeling en initiatief en is in staat om met het behoud van het goede zijn/haar omgeving te enthousiasmeren en uit te dagen om daarin innovatief, creatief en resultaatgericht te zijn. Hij/zij heeft daarin een verbindende stijl en is tegelijk in staat om mensen aan te spreken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Naast een sociaal gezicht heeft de directeur dus ook het talent van een ondernemer die kansen ziet en benut.

We zoeken een extern gerichte, resultaatgerichte en ondernemende leider. Hij/zij weet op inspirerende wijze medewerkers te enthousiasmeren het beste uit henzelf te halen. Hij/zij is een netwerker die zijn netwerk opbouwt en onderhoudt. Hij/zij zoekt de samenwerking en creëert win-win situaties. Hij/zij straalt door kennis, ervaring en vakmanschap natuurlijk gezag uit en weet te verbinden. Hij/zij is thuis op de werkvloer en legt daar makkelijk contact en is tegelijk een gewaardeerde gesprekspartner aan de vergadertafels. Heeft ervaring met retail

De directeur is conceptueel en heeft visie. Hij/zij denkt in kansen en mogelijkheden. Hij/zij heeft een goede commerciële neus en weet op dat vlak doorbraken te realiseren. Daarbij heeft hij/zij een scherp oog voor de bedrijfsvoering en de noodzaak om efficiënt met middelen om te gaan. Hij/zij is in staan om goed te functioneren in de bestuurlijke context van gemeenten. Hij/zij weet effectief te schakelen tussen verschillende niveaus, belangen en bestuurlijke verbanden. Hij/zij is koersvast en heeft eerder laten zien dat hij/zij lastige opgaven tot een goed einde kan brengen. De directeur is enerzijds goed ingevoerd in het publiek domein, heeft een hoge bestuurlijke sensitiviteit en heeft anderzijds ook bewezen thuis te zijn in de het domein van handel en industrie.

Idealiter hebt u een goed netwerk op gemeentelijk en provinciaal niveau, maar u dient in ieder geval in staat te zijn dit op te bouwen.

Gezien ons werk vinden we het belangrijk dat u maatschappelijk geëngageerd bent en passie heeft voor de problemen van  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functie-eisen

·        Academisch werk- en denkniveau

·        Resultaatgericht en ondernemend

·        Ruime managementervaring in een complexe omgeving

·        Aantoonbaar lastige opgaven tot een goed einde gebracht

·        Aantoonbare ervaring met bestuurlijke advisering op het snijvlak van de ambtelijke en 

         bestuurlijke organisatie

.        Affiniteit met  arbeidsparticipatie

·        Conceptueel, zowel beleidsmatig als ook praktisch

·        Open persoonlijkheid

·        Mens- en ontwikkelgericht

·        No-nonsense mentaliteit

·        Communicatief sterk

·        Bestuurlijk sensitief.

Interesse

We bieden een belangrijke leidinggevende functie in een organisatie die in beweging is. Segerink Search verzorgt de werving en selectie. Uw CV met begeleidende motivatiebrief kunt u tot 13 maart 2016 mailen naar Jos Segerink, jos@segerink-search.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met dhr. Segerink op telefoonnummer 0541 663454.

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013