Vacature: Manager Inkoop

Titel:
Manager Inkoop
Vacature informatie:

Twence produceert op een duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. Daarmee dragen we bij aan het sluiten van de grondstoffenketen, het besparen van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Onze stip aan de horizon is de afvalloze maatschappij en energieproductie uit hernieuwbare bronnen.

Manager Inkoop

Als geen ander weet je hoe efficiënt inkoopbeleid een organisatie geld oplevert. De verantwoordelijkheid voor het inkoopactieplan, met daarin prioriteiten, capaciteiten, kosten, investeringen en verbetertrajecten, is bij jou in goede handen. Evenals de afdeling Inkoop die je helpt de kwaliteitsslag in inkoop te bereiken. Je stelt de leveranciersstrategie en –management op en voert die uit. Inclusief alle richtlijnen en (openbare aanbestedings)procedures. Je initieert commercieel contractmanagement en richt de bestelprocessen opnieuw in. Je rapporteert aan de manager Finance. De belangrijkste opdracht is het verder professionaliseren van het Inkoopproces waarbij u managers van andere disciplines voor uw ideeën zult moeten winnen. Uw kwaliteiten als (veranderings)manager zult u hierbij nodig hebben evenals de kennis van uw vakgebied.

Neemt deel aan het MT Operations (op ad-hoc basis).

Inkoop is de afdeling waar zowel de strategische inkoop (aanbestedingen,

leveranciersmanagement, onderhandelen, contracteren) als de operationele inkoop (sourcen,

bestellen, bewaken) plaatsvindt. Manager Inkoop geeft leiding aan deze medewerkers.

U werkt nauw samen met de managers en teamleiders van zowel de directe als de indirecte

afdelingen.

Doelstelling functie

Leiden en vertegenwoordigen van de inkoopafdeling, zorg dragen van vroegtijdige en kwalitatief

sterke inkoopbetrokkenheid in verwervingstrajecten en ontwikkelen en borgen van inkoopprocessen.

Proceseigenaar voor inkoop, verantwoordelijk voor de commerciële condities, verantwoordelijk

voor communicatie naar leveranciers en procuratiehouder voor externe verplichtingen.

Als proceseigenaar inkoop zorg dragen voor:

- Beschikbaarheid van goederen, diensten, informatie

- Minimaliseren/beheersen van financiële, juridische en maatschappelijke risico’s, garanties

- Behalen financieel inkoopresultaat

- Toevoegen van waarde aan de onderneming door vroegtijdige betrokkenheid

Resultaatgebieden

- Verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het inkoopactieplan, met prioriteiten en capaciteiten, gebaseerd op verwachte kosten, investeringen en verbetertrajecten.

- Opstellen en implementeren van de leveranciersstrategie en implementatie van leveranciersmanagement.

- Opstellen van de inkooprichtlijnen en aanbestedingsprocedures en toezicht op toepassing van deze richtlijnen en procedures in nauw overleg met collega managers

- Verder ontwikkelen en toepassen van verscheidene contractvormen en andere randvoorwaardelijke documenten

- Vergroten van de toegevoegde waarde van inkoop Twence breed.

- Ontwikkelen van rapportages.

- Realiseren van een kwalitatief adequate invulling van functies binnen de afdeling inkoop en het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers.

- De invulling van de aanbestedingsstrategie vanuit de inkooprol; waaronder in ieder geval moet worden verstaan:

- Procesvoerder voor aanbestedingstrajecten in multifunctionele teams

- Het succesvol en binnen wettelijke kaders aanbesteden, door het (veelal) Europees aanbesteden van raamcontracten voor werken, materialen en diensten

- Het projectmatig inkopen van werken, materialen en diensten binnen afgesloten raamcontracten of door eenmalige (Europese) aanbestedingen

- De inrichting en uitvoering van het commerciële contractmanagement: het maken en beheren van commerciële afspraken, en het vertalen van performance naar commerciële consequenties

- Verantwoordelijk voor de inrichting van de verscheidene bestelprocessen

- Optimalisatie van de bestelprocessen door invoering van andere vormen van bestelprocedures.

Functie-eisen

- WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een commerciële en/of technische richting)

- Uitgebreide en actuele kennis van Inkoop, middels opleidingen en trainingen

- Kennis van bestelprocessen en optimalisatietrajecten

- Kennis van commercieel-juridische zaken in relatie tot inkoop

- Sterke financiële kennis

- Kennis van Europese Aanbestedingsrichtlijnen

- Brede kennis van logistieke processen, bedrijfsprocessen en systemen.

- Minimaal 10 jaar ervaring binnen inkoop, waarvan minimaal 3 jaar in een leidinggevende positie

- Ervaring met het uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten (BASS/BAO)

- Inkoop in een technische omgeving.

Competenties

Strategisch inzicht

Capaciteit om visie te ontwikkelen en uit te dragen

Overtuigingskracht

Besluitvaardig

Resultaatgericht

Leiderschap

Coachend Leidinggeven

Samenwerken

Politieke sensitiviteit

Gesprekspartner op directieniveau

Reageren

Uw reactie kunt u mailen naar jos@segerink-search.nl; telefoon 0541 663454 voor nadere informatie.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013