Vacature: Financial Controller

Titel:
Financial Controller
Vacature informatie:

Aurubis Netherlands B.V. in Zutphen maakt deel uit van de Aurubis Groep.

De Aurubis Groep is uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 6200 medewerkers verspreid over 22 landen. Aurubis behoort tot de allergrootste koperproductie en –recycling bedrijven ter wereld.

In Zutphen richten de bijna 200 medewerkers zich voornamelijk op de productie van dun messingband. Dit messingband wordt o.a. toegepast in de automobielindustrie en de elektrotechnische / elektronica industrie. Aurubis Zutphen is technisch de meest efficiënte en geavanceerde producent van dun messingband ter wereld.

FINANCIAL CONTROLLER

Doelstelling:

Het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van de lokale financiële administratie en verslaglegging en opstellen van de bijbehorende (externe) rapportages (maand, kwartaal en jaar), conform daarvoor geldende procedures en richtlijnen.

Plaats in de organisatie:

Director Finance & Control

Financial Controller

3-4 Medewerkers Financiële Administratie of Financial Analyst

RESULTAATGEBIEDEN

Financial Controlling

- (Laten) uitvoeren van de financiële administratie

- Controleren van het grootboek en verzorgen van de maand- en jaarafsluiting en de

bijbehorende rapportages

- Analyseren van verschillen en doen van verbetervoorstellen

- Beheren van de debiteuren- en crediteurenportefeuille

- Opstellen van externe jaarrekening, BTW en VPB aangifte en invullen van CBS enquêtes

- Actueel houden van administratieve organisatie en bijbehorende procedures en controleren

daarvan (auditing). Bespreken van auditresultaten met diverse afdelingen en periodiek

rapporteren aan leidinggevende.

- Analyseren van interne financiële processen en doen van voorstellen aan leidinggevende met

 betrekking tot optimalisatie, verbetering of standaardisatie, na goedkeuring implementeren

 en handhaven

- Cost-control en het bespreken van de maandelijkse kosten met de budgethouders

Budgetting en forecasting

- Aanleveren van financiële data ten behoeve van budget en forecasting

Projecten

- In voorkomende gevallen deelnemen in internationale projecten of leiden van lokale

projecten met betrekking tot het vakgebied

Leidinggeven

- Regelen en indelen van de werkzaamheden (prioriteitstelling) met als doel optimale inzet

van mensen, materialen en middelen en de realisatie van tijdige rapportages intern en extern

- Toewijzen van medewerkers ter ondersteuning van Business Controlling of Treasury

Management

- Bewaken van voortgang en kwaliteit werkzaamheden, aanspreekpunt ingeval van problemen

 (storing of stagnatie)

- Houden van werkoverleg

- Toezien op het naleven van de procedures en voorschriften (IFRS, Dutch GAAP)

KENMERKEN

Communicatie

- Leidinggevende over voortgang van werkzaamheden, problemen of vragen, werkoverleg

- Medewerkers in het kader van de organisatie van de werkzaamheden, voeren van

 werkoverleg

- Managementteamleden en/of hoofden van afdelingen in het kader van het bespreken of

toelichten van financiële informatie

- Group Accounting Department in het kader van intercompany afstemming, rapportages

- Metal Manager, Treasury Manager, Business Controller in het kader van overleg, uitwisselen

van (financiële) informatie

- Derden in het kader van de financiële administratie, BTW aangiftes, CBS enquêtes,

jaarstukken

Waarbij kennis van de Engelse taal (m/s) vereist is voor het onderhouden van contacten met het hoofdkantoor, opstellen en toelichten van rapportages

Bevoegdheden

- Leidinggeven

- Binnen door leidinggevende gestelde kaders en voorwaarden voorbereiden en verzorgen van

jaarstukken, belastingaangifte, rapportages

- Begeleiden van accountants en auditors

- In voorkomende gevallen leiden van lokale projecten of deelnemen in internationale

projecten met betrekking tot het vakgebied

Verantwoordelijkheden

- Integriteit en volledigheid van (verplichte) lokale financiële verslaglegging

- Debiteuren- en crediteurenbeheer, intercompany afstemming, controle metal accounting,

vaste activa

- Optimale inzet van mensen, materialen en middelen

- Administratieve organisatie en interne controle conform geldende richtlijnen en procedures

- Juiste en tijdige (externe) rapportages, belastingaangiftes, CBS enquêtes

- Archivering en traceerbaarheid van gegevens en documenten

- Bewaken van vertrouwelijk karakter van gegevens en informatie

- Naleven van procedures, bedrijfsregels en veiligheid-, kwaliteits-, milieu-, voorschriften voor

 zover het voor de functie van toepassing is

FUNCTIE-EISEN, OPLEIDING EN ERVARING:

- U heeft een afgeronde HBO/academische opleiding (bedrijfseconomie, HOFAM).

- U heeft bij voorkeur ervaring in een productie omgeving.

- U beschikt over een uitstekend analytisch vermogen en weet bedrijfs- en productieprocessen

  te doorgronden.

- U bent in staat uw professionele mening overtuigend over te brengen en draagvlak te

  creëren.

- U bent een teamspeler die met collega’s en externen op elk gewenst niveau

communiceert.

- U beschikt over leidinggevende ervaring en ervaring met het sturen op KPI’s.

- U bent een stevige persoonlijkheid met een hands-on-mentaliteit;  

- U bent een resultaatgerichte zelfstarter. U kunt veranderingen te weeg brengen

- U heeft uitstekende presentatie- en rapportagevaardigheden. (kennis van IFRS)

- U beheerst het Engels in woord en geschrift.

Geboden

Gebruikelijke voorwaarden en een interessant toekomst perspectief in een internationale omgeving.

Reageren;

Uw reactie ontvangen we graag per mail jos@segerink-search.nl, u mag ook eerst bellen 0541 663454.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013