Vacature: Lid RVT Consent

Titel:
Lid RVT Consent
Vacature informatie:

Lid Raad van Toezicht Stichting Consent

Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 33 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ruim 7200 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst.  

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en leren geluk te organiseren. Onze ‘merkbelofte’ luidt: ’Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug.’

Rol Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag binnen Consent wordt uitgeoefend door het College van Bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het bedrijfsresultaat, onder toezicht van de Raad. De Raad zoekt versterking wegens vertrek van een van zijn vijf leden. De rol van de Raad is toezicht houden op de uitvoering van het beleid door het College van Bestuur en het College als sparringpartner met raad bij te staan. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn het vaststellen van het meerjarig beleid en de werkgeversrol ten opzichte van de leden van het College van Bestuur.  

Profiel

De raad is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde verantwoordelijkheden waar te maken. Daartoe dient binnen de raad zo mogelijk steeds deskundigheid aanwezig te zijn op onderwijskundig-, pedagogisch-, financieel-economisch- en juridisch terrein.

U beschikt over:

· academisch denkniveau op een voor het primair onderwijs relevant gebied, bij voorkeur met juridische expertise;

· actuele management- en/of bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke organisatie van een behoorlijke omvang;

· kennis van en gevoel voor het multiculturele karakter van onze samenleving;

· affiniteit met het onderwijs; en

· binding met de regio.

Vanuit de missie heeft Consent vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor haar ontwikkeling. Deze kernwaarden zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Die vormen de basis van ons Strategisch Perspectief 2022. Van u wordt verwacht dat u dit perspectief onderschrijft. Verder bent u in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden en een goed team te vormen met de andere leden van de Raad van Toezicht.

U bezet een zetel op voordracht van de ouders van de leerlingen, daarom strekt het tot aanbeveling wanneer u een visie hebt op ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs.

Is uw belangstelling gewekt?

Nadere informatie over de Stichting Consent vindt u op: www.consent-enschede.nl. Consent heeft ervoor gekozen de werving en selectie uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, kun u uw reactie en CV uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 mailen naar jos@segerink-search.nl. Voor vragen is Jos Segerink bereikbaar op: 0541-663454. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook mailen naar de vicevoorzitter van de Raad, mevrouw Joke Voogt: voogtjoke@gmail.com.

Planning;

- Uiterlijk 10 januari uw reactie

- Eerste selectieronde door Jos Segerink week 2,3 en 4

- Kandidaten bespreken met de selectiecommissie 23 januari 2014

- Gesprekken met de selectiecommissie 30 januari vanaf 14.00 uur.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013