Vacature: Lid Raad van Toezicht

Titel:
Lid Raad van Toezicht
Vacature informatie:
Stichting ZML TWOG vormt het bevoegd gezag over drie scholen voor speciaal onderwijs, verspreid in de regio Twente en Oost- Gelderland. De stichting stelt zich ten doel het geven van openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de afzonderlijke scholen. De scholen binnen Stichting ZML TWOG realiseren kwalitatief hoogstaand onderwijs en begeleiding voor 700 leerlingen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking en leerlingen die zowel een verstandelijke beperking als secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal- emotionele problemen hebben. De scholen bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs (SO) of eindonderwijs (VSO). Daarbij leggen wij sterk de nadruk op burgerschapszin en worden de leerlingen voorbereid op deelname in de maatschappij (wonen, werken en vrije tijd).Wij realiseren dit onder meer door de inzet van 250 zeer betrokken medewerkers. De Stichting ZML Twente/Oost- Gelderland is ter vervanging op zoek naar een: Lid voor de Raad van Toezicht m/v Kerntaak Het toezicht op de bestuurder van de stichting wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, die daarbij een adviserende, beoordelende en toezichthoudende rol heeft. In de raad heeft iedereen een brede verantwoordelijkheid. Profiel Wij zoeken een toezichthouder die uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden weet te combineren met het vermogen om op strategisch niveau de ontwikkeling van de stichting te toetsen. Gezien het streven naar spreiding van achtergronden, deskundigheden en disciplines in de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij voor de actuele vacature op zoek naar een kandidaat die zich tevens herkent in het volgende specifieke profiel: U heeft aantoonbare ervaring met de uitstroombestemming van onze leerlingen. Met name kennis omtrent de transities in het sociale domein (Participatiewet, transitie jeugdzorg en de WMO). Attitude
 • Affiniteit hebben met het (speciaal) onderwijs.
 • De doelstellingen van de organisatie onderschrijven.
 • Een juist evenwicht hebben tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Integriteit als basisattitude.
 • Doortastend en vasthoudend.
 • Onafhankelijk kunnen opereren in een bestuurlijke setting.
 • Gericht zijn op samenwerken en dialoog.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.
 • Bereid zijn om een langdurige (ca. vier jaar) relatie aan te gaan met de organisatie.
Vaardigheden
 • Heeft aantoonbare ervaring om vanuit een brede visie processen en strategieën kunnen analyseren.
 • Heeft het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen aangaande een breed scala aan thema’s.
 • Is in staat om, middels een positief kritische houding, de bestuurder de juiste vragen te stellen teneinde de rol van de raad adequaat in te kunnen vullen.
 • Heeft aantoonbare ervaring om als werkgever van de bestuurder te kunnen opereren.
Uw reactie In het kader van de objectiviteit heeft Stichting ZML Twente / Oost –Gelderland ervoor gekozen om de procedure uit te besteden aan Segerink Search. Indien u voldoet aan de gestelde eisen en u bent geïnteresseerd, wordt u verzocht uw reactie en CV voor eind november te mailen naar caroline@segerink-search.nl voor vragen is zij bereikbaar op: 0541 -663454.      

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013