Vacature: Lid Raad van Toezicht (juridisch profiel)

Titel:
Lid Raad van Toezicht (juridisch profiel)
Vacature informatie:

Stichting OSG Hengelo  
De Stichting OSG Hengelo is een scholennetwerk voor openbaar voortgezet onderwijs en bestaat uit vier scholen met elk een eigen onderwijskundig profiel: Bataafs Lyceum voor Masterclass, Gymnasium, Atheneum en Havo; Montessori College Twente voor Atheneum, Havo, Mavo en tweetalig onderwijs (TTO); Gilde College voor Vmbo (KBL, BBL en TL); ‘t Genseler voor praktijkonderwijs. Alle leerlingen, ongeacht hun maatschappelijke en levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging, zijn op deze vier openbare scholen welkom.  

Inleiding
Eind 2014 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht door vertrek van een van de leden. Voor deze vacature heeft de GMR het recht van voordracht. Er is dan ook een selectiecommissie gevormd waarin twee leden van de GMR zitting hebben.  
Profiel lid Raad van Toezicht

 • affiniteit met de doelstelling en onderwijskundig profiel van de Stichting
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • academisch werk en denkniveau;
 • Een relevant netwerk en woonachtig in Twente;
 • voldoende beschikbaarheid.

Gezien het streven naar spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines in de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar kandidaten met:

 • Algemene juridische achtergrond en kennis

 Procedure
Uw reactie kunt u zenden naar de heer J. Segerink van Segerink Search, Haerstraat 125 Oldenzaal. Telefoon: 0541 663454 mail: jos@segerink-search.nl.   Dit bureau verricht de voorselectie, samen met een selectiecommissie zal er een definitieve keuze gemaakt worden.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013