Vacature: Lid RVC (juridisch profiel)

Titel:
Lid RVC (juridisch profiel)
Vacature informatie:

Wonen Delden is een kleine zeer gezonde woningcorporatie. Het werkgebied ligt in Delden, onderdeel van de gemeente Hof van Twente. Wonen Delden is de enige sociale verhuurder in Delden. Wonen Delden bezit ruim 735 huurwoningen en ruim 40 garages.   Wonen Delden wil een herkenbare, transparante woningcorporatie zijn, die zo goed mogelijk inspeelt op de wensen van de klant. Door de omvang van de organisatie kan een persoonlijke benadering gegarandeerd worden. Wonen Delden streeft er naar om haar huurders te ontzorgen.   Op grond van het rooster van aftreden ontstaat begin 2015 een vacature binnen de Raad van Commissarissen. Het betreft een huurders zetel.  

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN (JURIDISCH PROFIEL)  
Samengevat zijn de kerntaken van de Raad van Commissarissen: Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie; Toezicht uitoefenen op (het beleid van) de statutaire directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie; (Goed)keuren van besluiten van de statutaire directie; Toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving; Het adviseren van de statutaire directie.   De leden van de Raad van Commissarissen zijn in staat kritisch-afstandelijk op te treden. Onafhankelijkheid is daarvoor een eerste vereiste. Onafhankelijkheid laat zich vertalen in: a. onafhankelijk ten opzichte van de directeur-bestuurder b. onafhankelijk ten opzichte van de organisatie c. onafhankelijk ten opzichte van elkaar d. onafhankelijk van deelbelangen.  

ALGEMENE EISEN
De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten. Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk RVC lid moet voldoen. Die algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonseigenschappen. Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:
1. Affiniteit met de sociale doelstelling van de corporatie
2. Het vermogen de sociale doelstelling van de corporatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheids- en/of ervaringsgebied
3. Kennis van de lokale samenleving
4. Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
5. Een HBO- of academisch niveau van denken en functioneren
6. Bestuurlijk inzicht, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
7. Inzicht in de eisen die de noodzaak van bedrijfsmatig werken en de continuïteitsdoelstelling stellen aan een organisatie
8. Het vermogen een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de directeur-bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak het bestuur de juiste vragen te stellen
9. Het vermogen binnen de raad in teamverband te werken
10. Beschikken over discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid, en communicatievaardigheid.  

DE JURIDISCH DESKUNDIGE
De juridische deskundige beschikt net als elk lid van de Raad van Commissarissen over de eerder genoemde algemene eisen. Daarnaast beschikt de juridische deskundige over:
11. Organisatorisch inzicht
12. Analytisch vermogen, kritische houding en zorgvuldige beoordeling
13. Een juridische achtergrond Het lid van de Raad van Commissarissen dat deskundigheid inbrengt op het gebied van juridische zaken werkt of heeft gewerkt in het bedrijfsleven en heeft wellicht ervaring als commissaris. Hij/zij is gewend te denken in termen van wat een organisatie op een bepaald punt van haar ontwikkeling nodig heeft, qua structuur en leiding.  

AANVULLEND
-          Compliance rol in RvC kunnen vervullen (o.a. kennis van de Code Goed Bestuur)
-          Vraagstukken krachtig neerzetten om tegenstellingen goed op tafel te krijgen.
-          Affiniteit of binding met Delden is een pre.  

Procedure
Uw reactie kunt u voor 10 december as. zenden naar de heer J. Segerink van Segerink Search, Haerstraat 125 Oldenzaal. Telefoon: 0541 663454 mail: jos@segerink-search.nl. Dit bureau verricht de voorselectie, samen met een selectiecommissie zal een definitieve keuze gemaakt worden.        

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013