Vacature: Operationeel Directeur Twence

Titel:
Operationeel Directeur Twence
Vacature informatie:

Operationeel Directeur Twence  

Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en produceren duurzame stoom, warmte en elektriciteit. In onze Afvalscheidingsinstallatie, Afvalenergiecentrale, Bioconversie en Biomassa Elektriciteitscentrale verwerken wij jaarlijks 900.000 ton. Twence is een high-tech, internationaal opererende organisatie met 15 gemeentelijke aandeelhouders en meer dan 220 medewerkers. Met een omzet van 100 miljoen euro is Twence een belangrijke economische motor in de regio. Twence heeft ambitieuze doelstellingen en dit betekent dat de organisatie volop in beweging is. Wij kijken continu naar nieuwe mogelijkheden om meer grondstoffen terug te winnen en duurzame energie op te wekken. Continu verbeteren, internationalisering, innovatie en samenwerkingen zijn hierbij kernwoorden. Twence biedt een dynamische, technologisch gedreven werkomgeving met een Twentse no-nonsens mentaliteit.

Doel van de functie Vormgeven, besturen en beheren van het gehele operationele proces van de onderneming op een zodanige wijze dat de met de R.v.C. en Algemeen Directeur overeengekomen doelstellingen gehaald worden en de continuïteit van de onderneming gegarandeerd wordt.

Verantwoordelijkheidsgebied Leiden van de toegewezen organisatie op zodanige wijze dat adequaat wordt ingespeeld op ontwikkelingen op technisch, productie en sociaal gebied en dat de doelstellingen daarbinnen worden gerealiseerd: Bevorderen van de samenwerking en teamvorming Zorg dragen voor een heldere communicatie ter bevordering van de betrokkenheid en ter realisatie van de beleidsdoelstellingen Toetsen van gesignaleerde trends en resultaten aan aangegane doelstellingen en het treffen van correctieve maatregelen Zorg dragen voor tijdige signalering van relevante ontwikkelingen Mede formuleren en vaststellen van het (strategisch) beleid: Het (laten) opstellen van beleidsnotities Het (laten) maken van meerjarenplannen voor de toegewezen gebieden Het, na goedkeuring van de beleidsplannen, (laten) vertalen in operationele plannen Formuleren van de financieel/economische kaders en middelen: Aangeven van kaders voor begroting en voorcalculatie Bewaken van kosten, baten en balansposten binnen de goedgekeurde begroting Treffen van corrigerende maatregelen Vaststellen van, en zorg dragen voor de realisatie van het productie-  en developmentbeleid: Er voor zorgen dat de functionaliteit van de bestaande installaties in stand Gehouden wordt tegen zo laag mogelijke kosten, met respect voor mens en milieu. Draagt er zorg voor dat nieuwbouwprojecten worden gemanaged Draagt er zorg voor dat de ontwikkeling van ideeën worden geïnitieerd en gerealiseerd. Dit zodat de onderneming op tijd op de toekomst anticipeert. Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve organisatiestructuur en ondersteunende systemen en processen: Denkt na over continue optimalisering van de organisatie Anticipeert op tijd en creëert draagvlak voor mogelijke veranderingen Zorgt ervoor dat het Managementsysteem up-to-date blijft en ook wordt gehanteerd Heeft kwaliteit van de bezetting voortdurend als aandachtspunt. Besteedt aandacht aan interne opleidingsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid in het algemeen. Zorgt voor een goed en veilig werkklimaat: Bevordert de betrokkenheid van medewerkers. Besteedt veel aandacht aan de interne communicatie. Stelt uitdagende doelen voor teams en medewerkers. Zorgt voor een adequate managementondersteuning om die doelen te bereiken. Zorgt voor een goede uitvoering van het HR- en QHSE-beleid.

Voornaamste relaties Intern: Afdelingsmanagers, Directieteam, Technology, QHSE, HR, Finance, Inkoop Extern: Ingenieurs- en adviesbureaus, onderhoudsbedrijven, machinebouwers en toeleveranciers

Functievereisten Opleiding en training: Universitair niveau met een accent op procesindustrie Ruime hands-on algemene managementervaring in productie processen, met hierbij de nadruk op de procesindustrie en het bouwen van een continu verbeterende organisatie Vereiste ervaring: Minimaal 5 jaar ervaring op strategisch en tactisch niveau Ervaring met het leiden van veranderingsprocessen Gedragsmatige competenties:

  • Ambitie
  • Doorzettingsvermogen
  • Ondernemend/initiatief
  • Overtuigingskracht
  • Kwaliteitsgerichtheid
  • Oordeelsvermogen/strategische visie
  • Inventiviteit/creativiteit
  • Vakkennis/-kundigheid

Gebodene
Twence is volop in beweging. Vernieuwing en verbeteringen in het productieproces zijn daarom standaard. Dit maakt dat Twence een uitdagende functie kan bieden binnen een dynamische, technologisch gedreven werkomgeving met een Twentse no-nonsens mentaliteit. Twence biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een marktconform salaris, ABP-pensioen, ANW hiaat en WIA aanvulling verzekeringen. De arbeidsvoorwaarden zijn getoetst aan de Hay-normen en dus marktconform.

Reactie
Segerink Search verzorgt de werving en selectie. Uw CV met begeleidende motivatiebrief kunt u tot 15 maart 2015 mailen naar Jos Segerink, jos@segerink-search.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met dhr. Segerink op telefoonnummer 0541 663454.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013