Vacature: Lid Raad van Commissarissen (vastgoed profiel) afgerond

Titel:
Lid Raad van Commissarissen (vastgoed profiel) afgerond
Vacature informatie:

Lid Raad van Commissarissen (vastgoed profiel)
met expertise op vastgoedontwikkeling, -beheer en duurzaamheid


 

De RvC van Welbions

De RvC van onze opdrachtgever Welbions in Hengelo (O) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van Welbions. Dit doet de RvC namens de maatschappij als geheel en in het bijzonder de huurders en de toekomstige huurders van Welbions. De RvC vervult de werkgeversrol voor de twee bestuurders en houdt deze scherp vanuit de toezichtrol. Daarnaast is de RvC klankbord voor de bestuurders, brengen zij hun kennis en ervaring in en stellen zij hun netwerken open. De RvC bestaat uit zes leden en voelt zich sterk betrokken bij de stevige, maatschappelijke opgave van Welbions. Op een onafhankelijke, transparante en positief kritische wijze vult de RvC haar rol in, waarbij de Governancecode een belangrijke leidraad biedt.

 

De RvC heeft focus op en aandacht voor:

 • Ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten; demografische en samenlevingsontwikkelingen, multiculturele ontwikkelingen; sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

 • Ontwikkelingen in het werkgebied en de relatie met en belangen van de relevante partijen en belanghouders

 • Bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen, vrijwilligerswerk, mantelzorg

 

Functieprofiel

Als RvC-lid heb je, samen met de andere leden van de RvC, in gezamenlijkheid als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en de doelstellingen van Welbions. Daarnaast sta je als RvC-lid het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad en advies terzijde. Naast advies over een algemeen scala aan thema’s, adviseer je het bestuur vanuit jouw specifieke vastgoedkennis. Je maakt daarbij gebruik van jouw expertise op het gebied van vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en duurzaamheid. Op dit laatste thema heb je een moderne en heldere visie.  

 

Verantwoordelijkheden

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur, de algemene voortgang van de organisatie en het behalen van de maatschappelijke doelstellingen

 • Beoordelen of het bestuur handelt conform de gestelde en wettelijke kaders en regelgeving

 • Fungeren als klankbord voor het bestuur en het geven van gevraagd en ongevraagd advies

 • Vervullen van de rol van werkgever voor de directeur-bestuurders

 

Wij vragen
 

 • Academisch werk- en denkniveau

 • Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en zicht op Governance vraagstukken

 • Bewezen kennis van en ervaring op het gebied van vastgoed(ontwikkeling)/assetmanagement

 • Kennis van en visie op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen

 • Bestuurlijk inzicht gevoed door realiteitszin en gezond verstand

 • Bewust van de complexiteit van woningcorporaties en een goed besef bezitten van de specifieke (maatschappelijke) rol van woningcorporaties

 • Stelt kritische vragen en stelt zich onafhankelijk op

 • Heeft een realistische, toekomstgerichte visie met een risicobewuste kijk

 • Teamspeler, zelfreflectie, helikopterview, authentiek, consistent, to the point, ethisch en aanspreekbaar

 

Bedrijfsomschrijving

Welbions verhuurt, verkoopt, beheert, bouwt en onderhoudt woningen. Er wonen 25.000 mensen in 15.000 huurwoningen in Borne en Hengelo. Bij Welbions werken ongeveer 140 collega’s die zich dagelijks inzetten voor betaalbaar en tevreden wonen.

Welbions werkt aan wijken waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun omgeving. Wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. Dat kan en wil Welbions niet alleen doen. Daarom werkt Welbions graag actief samen met bewoners, de gemeente en partners in de wijk.

 

Voor meer informatie kijk op: www.welbions.nl

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink/Segerink Search zijn door Welbions gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en verzorgen de werving- en selectieprocedure voor de functie van Lid RvC.

Reageren op deze functie kan uiterlijk tot 25 oktober 2018 middels een motivatiebrief en een CV. De eerste gesprekken worden gevoerd door Jos Segerink en Joris Wassink op het kantoor van Siebert & Wassink in Enschede op 30 oktober, 2 en 6 november 2018. De eerste gespreksronde met Welbions is gepland op 15 november 2018. De tweede gespreksronde is gepland op 21 november 2018.
 

De benoeming van het nieuwe RvC-lid van Welbions vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

 

Neem voor meer informatie contact op met Jos Segerink (06 – 53 89 97 74) of Joris Wassink (06 – 25 04 60 70). Of solliciteer via info@siebertwassink.nl.

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013