Vacature: Directeur Bestuurder Wonen Delden

Titel:
Directeur Bestuurder Wonen Delden
Vacature informatie:

Wonen Delden is een actieve, lokale woningcorporatie met een eigen kijk op efficiency, samenwerkingsverbanden en partnership met maatschappelijke organisaties.  Wonen Delden draait al vele jaren mee aan de top als het gaat om vergelijkend onderzoek tussen woningcorporaties in Nederland. De corporatie wordt positief gewaardeerd door huurders en samenwerkingspartners, is financieel gezond, heeft een actieve Stichting Huurdersbelangen. Het werkgebied is Delden, een van de 5 kernen van de gemeente Hof van Twente. Wonen Delden staat middenin het maatschappelijk leven van Delden en is ook regionaal actief in de samenwerking met andere woningcorporaties. Met 800 huurwoningen is Wonen Delden de sociale verhuurder in Delden.  Wonen Delden heeft een flinke ambitie als het gaat om verduurzaming, huisvesting voor jongeren en ouderen in Delden en een inclusieve samenleving, ze laat zich hierbij inspireren door externe partijen. Voor meer informatie zie: www.wonendelden.nl

We zoeken:

EEN VERBINDEND LEIDER DIE VANUIT EEN BREDE MAATSCHAPPELIJKE VISIE

DE AMBITIES VAN WONEN DELDEN WAARMAAKT

 Directeur-Bestuurder (70%-80%)

 

Wonen Delden zoekt een verbindend leider die extern en resultaat gericht is. Wij zijn benieuwd hoe jij op inspirerende wijze de medewerkers weet te enthousiasmeren, het netwerk van Wonen Delden gaat behouden en uitbouwen en samenwerkingspartners aan je bindt. Wij verwachten dat je door kennis, ervaring en persoonlijkheid natuurlijk gezag uitstraalt. Je voelt je thuis op de werkvloer, in jouw rol als opdrachtgever en weet ook een gewaardeerde en krachtige gesprekspartner te zijn aan vergadertafels met partners. Je schakelt daarbij gemakkelijk tussen de verschillende niveaus.

In interactie met medewerkers, samenwerkingspartners en de Raad van Commissarissen (RvC) stel je het strategisch plan op voor de komende jaren. Vanuit dit plan bouw je bestaande samenwerkingsvormen uit, ga je nieuwe allianties aan en realiseer je de veranderopgaven van Wonen Delden. Je geeft richting en sturing vanuit een samenhangende visie op volkshuisvesting en het maatschappelijk belang daarvan, met als basis het wettelijk kader.

Vanuit openheid en transparantie zet je samen met je team vervolgstappen om de bedrijfsvoering te optimaliseren, huidige en nieuwe wet -en regelgeving te implementeren en kwaliteit te waarborgen. Je sluit aan op de uitdagingen rondom het toekomstbestendig maken van ons vastgoed en de goede contacten met onze huurders. Daarbij heb je voldoende kennis van o.a. financiën en juridische vraagstukken om de afweging tot al dan niet inhuren van experts gefundeerd te maken.

 

 

 

Functie eisen:

-          HBO/WO werk- en denkniveau.

-          In staat eindverantwoordelijkheid te dragen door je allround kennis en ervaring.

-          Verbindende leidinggevende stijl met als kenmerken samenwerking en feeling met governance.

-          Ervaring in samenwerking met o.a. sociaal maatschappelijke doelgroepen, lokaal bestuur en andere samenwerkingspartners.

-          Doorgronden van vastgoedvraagstukken en vormgeven aan actueel opdrachtgeverschap.

-          Passie voor volkshuisvesting en huurdersvraagstukken.

-          Aantoonbare kennis met bedrijfsprocessen en projectmatig werken.

-          In staat om visie en beleid verder vorm te geven in samenwerking met andere partners waarin je zowel je organisatie als je RvC betrekt.

-          Je bent voor 3 á 4 dagen per week flexibel beschikbaar.

 

Competenties:

-          Open, verbindend en benaderbaar

-          Transparant, authentiek en integer

-          Omgevingssensitief en empathisch

-          Inspirerend, vitaal en energiek

-          Daadkrachtig en ondernemend

-          Maatschappelijk bevlogen

-          Communicatief sterk

 

Wat wij bieden:

De ruimte om bovenstaande ambities van Wonen Delden samen met het hechte team, de RvC en de samenwerkingspartners waar te maken. De gelegenheid om zowel met je hoofd in de wolken, aangaande beleid en visie bezig te zijn, als met je voeten in de modder van de dagelijkse werkelijkheid te staan.

Beloning is conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Volkshuisvesting.

 

Passend en interessant?

Als deze boeiende en veelzijdige baan bij je kwaliteiten past en je aanspreekt, komen we graag met je in contact. We verzoeken je jouw motivatie waaruit je geschiktheid blijkt, voorzien van je CV met bereikte resultaten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 april te mailen naar Caroline Kamphuis van CK Search, Haerstraat 125, te Oldenzaal. E-mail: caroline@cksearch.nl  telefoon 085 0220140. Deze procedure wordt begeleid door Caroline Kamphuis van CK Search en Jos Segerink van Segerink Search. Een assessment en een fit -en propertest bij de Autoriteit Woningcorporaties maken deel uit van de procedure.

 

 

Planning procedure:

Sluitingstermijn reacties               : 14 april

Eerste selectiegesprekken          : tussen 16 en 27 april door CK Search

Voordracht bespreken                  : in periode van 30 april t/m 4 mei

Gesprekken Wonen Delden       : in te plannen tussen 14 en 18 mei

Aansluitend Assessment onderzoek en fit- en propertest.

 

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013