Vacature: Directeur /Bestuurder

Titel:
Directeur /Bestuurder
Vacature informatie:

Onze klant LabPON  (Laboratorium Pathologie Oost-Nederland) is gevestigd in Hengelo (Ov) en voert pathologie onderzoek uit voor de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in de regio's Twente en Achterhoek-Oost. De staf bestaat uit 18 pathologen. Zij onderzoeken al het ingezonden lichaamsmateriaal op afwijkingen en sturen hun bevindingen in een zogenaamd PA-verslag naar de aanvragende specialist of huisarts. Op jaarbasis worden circa 60.000 PA-verslagen gemaakt. Elke patholoog werkt allround, maar heeft tevens een of meer eigen aandachtsgebieden. LabPON is organisatorisch verdeeld in de afdelingen Histologie, Cytologie, Moleculaire diagnostiek en Medische administratie. Hier werken in totaal circa 50 analisten en 17 secretaresses. De totale organisatie bestaat uit 85 fte/medewerkers.
Als grootste perifeer pathologie laboratorium in Nederland willen ze blijven uitblinken in snelheid en kwaliteit, want dat is waar elke patiënt bij is gebaat. LabPON is en blijft voorloper op het gebied van ‘digitale pathologie’, mede ook door de stevige en vruchtbare samenwerking met Philips. Op facilitair gebied wordt samengewerkt met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, dat in hetzelfde pand is gevestigd. Voor meer informatie en het organigram bezoekt u de site op: www.labpon.nl

Ter vervanging van onze huidige bestuurder zijn wij per 1 april 2018 op zoek naar een:

 

Bestuurder

Plaats van de functie

De Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland (LabPON) is ingericht volgens de Raad van Toezichtstructuur. Hierbij bestuurt de Bestuurder de totale organisatie en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaande uit 3 leden, staat de bestuurder met raad terzijde.

Doel van de functie

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor LabPON. Hij/Zij stelt de doelen vast op strategisch en op beleidsmatig niveau met aandacht voor onder meer inhoudelijke kwaliteitsaspecten, klanttevredenheid, personeelssatisfactie, financiering en financieel beheer. Hierbij geeft de bestuurder leiding aan de organisatie, om zo op een efficiënte en kosteneffectieve wijze de beoogde doelen te realiseren.

Resultaatgebieden

 1. Strategisch beleid voorbereiden en realiseren

 2. Integraal leidinggeven aan de organisatie

 3. Interne en externe communicatie

 4. Productiemanagement

Voornaamste taken nader uitgewerkt:

Taakstelling ten aanzien van Strategisch beleid voorbereiden en realiseren

De bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het volgen van externe ontwikkelingen in de zorg, het willen opdoen van branchekennis en actief participeren in regionale zorgnetwerken.

 • Het verder ontwikkelen van een visie op de toekomst in samenspraak met de medewerkers en dit uitdragen.

 • Het formuleren van strategisch beleid en het afstemmen met de stakeholders.

 • Het vertalen van dit beleid naar plannen ter realisatie, het laten uitvoeren van deze plannen en het monitoren van het gewenste resultaat.

 • Het (laten) opstellen en vaststellen van exploitatie -en investeringsbegrotingen.

 • Het bewaken van de planning en control cyclus.

 • Het monitoren en evalueren van de behaalde resultaten en het opstellen van verbeterplannen voor de bedrijfsvoering.

Taakstelling ten aanzien van leidinggeven aan de organisatie

De bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het leiding geven aan de gehele organisatie als eindverantwoordelijke en het direct leiding geven aan de MT leden, de medische staf en enkele staffunctionarissen (KAM en applicatiebeheer).

 • Daarbij faciliteert de bestuurder de randvoorwaarden voor de medewerkers en stuurt hij/zij op een coachende wijze op het behalen van afgesproken resultaten.

 • Het organiseren van een heldere communicatiestructuur binnen de organisatie en het toezien op adequate besluitvorming.

 • De ontwikkeling en optimale inzetbaarheid van de medewerkers in algemene zin.

Taakstelling ten aanzien van interne en externe communicatie

De bestuurder is verantwoordelijk voor:

 • Het vertegenwoordigen van het LabPON naar externen.

 • Het onderhouden van contacten met bestuurders van ziekenhuizen, collega’s in binnen en buitenland, onderzoeks- en opleidingsinstituten, zorgverzekeraars, leveranciers, huisartsen etc.

 • Het profileren van LabPON richting stakeholders zowel intern als extern.

 • Het voeren van overleg met o.a.OR, de vertrouwenspersoon, Raad van Toezicht.

 

Taakstelling ten aanzien van Productiemanagement

De bestuurder:

 • Onderhandelt voor de 1e lijn met zorgverzekeraars over de zorginkoop

 • Onderhandelt voor de 2e lijn met ziekenhuizen over de zorginkoop.

 • Communiceert de gemaakte productieafspraken binnen de organisatie en ziet toe op naleving.

 • Bewaakt op basis van aangeleverde managementinformatie de productiviteit en stuurt bij waar nodig.

 • Onderzoekt actief samenwerkingsmogelijkheden met derden in de wereld van de pathologie.

   

Wat maakt de functie aantrekkelijk

 • U gaat werken in een toonaangevende, moderne, innovatieve organisatie, die volop in beweging is en aan de vooravond staat van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe samenwerkingsvormen.

 • Er is veel ruimte om te handelen naar eigen inzicht.

 • U wordt eindverantwoordelijk in een organisatie met een plezierige en informele wijze van resultaatgericht samenwerken die gericht is op de toekomst en waar nog veel te behalen valt als het gaat om de in- en externe verbinding.

   

Functie eisen

 • Academisch niveau in een relevant vakgebied. Kennis van de zorg is een pré.

 • Ruime leidinggevende ervaring in management en bestuur in een relevante omgeving zoals in de zorg, de medische diagnostiek, een woningbouwcorporatie of een productie omgeving.

 • Ervaring in het omgaan met (medisch) professionals.

 • In staat de eindverantwoordelijkheid te dragen door kennis op het gebied van leidinggeven, financiën, personeel, kwaliteit en ICT.

 • Gevoel voor netwerken en voor het ontwikkelen van externe samenwerkingsvormen en relaties met derden.

 • In staat om te onderhandelen met ziekenhuizen of zorgverzekeraars over zorginkoop en samenwerkingsverbanden.

 • Een verbindende, coachende en resultaatgerichte stijl van leidinggeven en daarmee in staat het beste uit professionals te halen.

 • Als boegbeeld in staat om de organisatie te vertegenwoordigen zowel intern als extern.

 • De volgende competenties complementeren uw profiel: besluitvaardig, sterke communicatieve vaardigheden, tact, sterke sociale vaardigheden, benaderbaar, goede uitdrukkingsvaardigheden zowel mondeling als schriftelijk, integriteit.

 • De omvang van de functie bedraagt 0.8 -1.0 fte.

   

  Passend en interessant?

  Als deze boeiende en veelzijdige baan bij uw kwaliteiten past en u aanspreekt komen we graag met u in contact. Voor meer informatie kunt u bellen met Caroline Kamphuis zij is bereikbaar op 06 15609779. Mocht u willen reageren verzoeken wij u uw motivatie waaruit uw geschiktheid blijkt voorzien van uw cv met uw bereikte resultaten zo spoedig mogelijk te mailen naar caroline@segerink-search.nl.

  Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

   

   

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013