Vacature: Commissaris Welbions

Titel:
Commissaris Welbions
Vacature informatie:

Voor de Raad van Commissarissen Welbions zoeken we namens de huurdersvereniging Ookbions een betrokken ,

Lid Raad van Commissarissen

Het betreft een Commissaris op voordracht van de huurders 

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw

Welbions biedt betaalbare huurwoningen aan in Hengelo en Borne. Welbions verhuurt, verkoopt, beheert, bouwt en onderhoudt woningen. Ongeveer 25.000 mensen wonen in een van de bijna 15.000 huurwoningen van Welbions. Bij Welbions werken ongeveer 140 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor betaalbaar en tevreden wonen. Welbions werkt aan wijken waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun omgeving. Daarbij wordt duurzaam en actief samengewerkt met bewoners, bewonerscommissies en andere organisaties.

De huurdersvereniging Ookbions verwacht dat de kandidaat de kennis binnen de RvC ten aanzien van de huurdersinvalshoek versterkt. Bij de afweging van de verschillende belangen kijkt de nieuwe commissaris in het bijzonder naar de belangen van de (toekomstige) huurders. De kandidaat heeft oog voor de samenleving en de maatschappelijke omgeving van de corporatie. Regionale verbondenheid en aantoonbare ervaring met de volkshuisvesting en  affiniteit met samenlevingsvraagstukken  is voor deze vacature belangrijk.

Verder zijn voor deze commissaris de volgende criteria van belang:

 • de commissaris is laagdrempelig, benaderbaar, open en toegankelijk;
 • inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van Welbions;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet intrinsiek de belangstelling hebben om met de huurdersvereniging en andere bewonersvertegenwoordigingen van gedachten te willen wisselen.

De algemene geschiktheidseisen:

 • Authenticiteit: consistent en open
 • Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit           woningcorporaties.
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol Woningcorporaties
 • Onafhankelijke oordeelsvorming: lastige vragen durven stellen
 • Teamspeler
 • Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust
 • Zelfreflectie

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen bij Welbions? Dan nodigen wij u uit om uw motivatiebrief met CV te sturen aan  Segerink Search t.a.v. Dhr. J. Segerink e-mail: jos@segerink-search.nl  Vanzelfsprekend is een discrete behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Welbions zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Nadere informatie over o.a. RVC Reglement , Reglement Selectiecommissie, leden RVC  en het algemene RVC profiel kunt u vinden op www.welbions.nl/toezicht

Tijdschema:

Sluitingstermijn reacties: 21 mei 2017

Voorselectie: week  21, 22 en 23

Selectiegesprekken met selectiecommissie:  vrijdag 14 en 28 juli 2017

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013