Vacature: 2 RVT leden Algemeen bestuurlijk en Organisatie ontwikkeling

Titel:
2 RVT leden Algemeen bestuurlijk en Organisatie ontwikkeling
Vacature informatie:

Onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente vallen 22 scholen in de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal en in Beuningen en De Lutte. Ongeveer 5100 leerlingen zijn aan de zorg van Konot toevertrouwd. Ruim 500 medewerkers zijn werkzaam binnen Konot.

Vanwege het  verstrijken van de termijnen van huidige leden zijn wij op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht.

Twee Leden Raad van Toezicht

  • Algemeen bestuurlijke zaken.
  • Organisatie ontwikkeling

Sinds 2010 werkt de Stichting Konot met een bestuurder/Raad van Toezichtmodel. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Elke school heeft een directeur die rapporteert aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en voorziet gemeenschappelijk in de verschillende benodigde expertisevelden.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid door het College van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de Stichting Konot. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur en fungeert als klankbord.

Als lid van de Raad van Toezicht:

· Heeft u voldoende affiniteit met het onderwijs en de ontwikkelingen hierin in het algemeen;

· affiniteit met de katholieke grondslag van de Stichting Konot;

· beschikt u over een brede maatschappelijke binding en daarnaast parate kennis van uw vakgebied;

· Bent u in staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de overige leden van de Raad  

  en de bestuurder;

· beschikt u over bestuurlijke ervaring, onderschrijft u de regels van good governance. Het juiste

  evenwicht tussen betrokkenheid en afstand is hier cruciaal;

· bent u voldoende beschikbaar;

· Beschikt u over een academisch / HBO denk en-werkniveau

De Raad vergadert circa vijf à zes keer per jaar op een avond en kent een onkostenvergoeding op basis van een vergoeding voor vrijwilligerswerk.

Reactie

Uw reactie kunt u voor 1 oktober  2016 mailen naar Jos Segerink jos@segerink-search.nl

In samenwerking met de selectiecommissie zal hij de verdere procedure begeleiden.

Voor nadere informatie kun je hem bellen op 0541 663454.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013