Aanmeldingen

Onze werkwijze is als volgt: Wanneer u geen passende vacature ziet en u toch in de markt bent, dan is telefonische afstemming de meest praktische weg. Wij vragen u dan uw CV te mailen en zullen vervolgens contact met u opnemen.

Segerink Search stelt u en uw kandidatuur centraal. Na een diepte interview stellen we samen vast of opname in ons bestand zinvol is. Bij ’n passende vacature zullen we u dan benaderen. We adviseren u regelmatig ook onze website te raadplegen.

Wanneer we met elkaar in gesprek gaan over ’n concrete vacature volgt ’n op maat gesneden selectie interview. Pas wanneer we samen tot de conclusie zijn gekomen dat uw voordracht kansrijk is, zullen wij uw gegevens voorleggen aan onze opdrachtgever.

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013