Vacature: Voorzitter RVT

Titel:
Voorzitter RVT
Vacature informatie:

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Twentse Zorgcentra (afgerond) www.detwentsezorgcentra.nl?
De voorzitter heeft vanuit de statuten en de code voor goed bestuur voor de Raad een bijzondere positie. Dit brengt met zich mee dat op enkele terreinen aanvullende deskundigheid en kwaliteiten van belang zijn. Zo vereist het voorzitterschap ervaring in toezichthoudende functies, een verder strekkende onafhankelijkheid, maar ook beschikbaarheid in tijd. Van de voorzitter wordt verwacht dat deze bij voorkeur in Twente woont en/of werkt. Beschrijving

1. Kennisgebieden De voorzitter heeft op enkele van de volgende terreinen deskundigheid en op de andere terreinen kennis en belangstelling: - kennis van en affiniteit met de Twentse regio - inzicht en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; - in staat zijn om scherp toezicht te houden, onraad tijdig te zien en de bestuurder proactief te adviseren; - affiniteit met de sector. De voorzitter heeft een brede kennis en belangstelling, maar hoeft niet op elk van de genoemde terreinen specifieke deskundigheid te bezitten. Daartoe heeft hij of zij op de deelterreinen de ondersteuning van de leden in de Raad die hun specifieke deskundigheid hebben. Wel zal de kennis zover dienen te reiken dat de voorzitter discussie en besluitvorming moet kunnen overzien.

2. Vaardigheden De voorzitter van de Raad van Toezicht dient over de volgende competenties te beschikken:
- een helicopterview, aansluitend op de professionele aspiraties van de organisatie;
- een analytisch vermogen;
- het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair bestuurder;
- inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
- kunnen werken in teamverband;
- luistervaardig, initiërend, bestuurlijk ervaren, overwicht;
- compromisbereidheid, bruggen kunnen bouwen, verbindend;
- besluitvaardigheid.
- onderhandelingservaring
- vermogen om op basis van een heldere scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en Bestuurder rolvast als toezichthouder te kunnen opereren;

Het netwerken betreft een ander netwerk dan die welke door de statutair bestuurder worden onderhouden. De voorzitter onderhoudt netwerken die informatie en signalen geven uit een ruimere omgeving dan van de organisatie. De voorzitter en de Raad gaan in principe passief om met dergelijke informatie en leidt deze door aan de statutair bestuurder die al dan niet in samenwerking met de voorzitter en/of de Raad actie onderneemt.

3. Kenmerken
De volgende kenmerken zijn bepalend voor het functioneren van de voorzitter:
- integriteit ;
- in sterke mate onafhankelijk;
- nadruk leggend op de toezichthoudende kwaliteiten;
- affiniteit met de diversiteit aan vraagstukken betreffende de organisatie - los staan van ieder deelbelang;
- ruime ervaring hebben in besturen en toezichthouden;
- sociaal vaardig zijn met relativeringsvermogen
- voldoende tijd willen en kunnen maken (flexibele beschikbaarheid)

4. Houding
De houding van de voorzitter wordt gekenmerkt door:
- positief kritisch in een goede verstandhouding;
- betrokkenheid met gevoel voor distantie;
- leden van de Raad en statutair directeur in hun waarde blijven respecteren;
- de onderlinge “chemie” in de raad van Toezicht te bewaken.

Nadere informatie en reactie Jos Segerink jos@segerink-search.nl telefoon 0541 663454

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Griekenlandlaan 147 • 7577 TA Oldenzaal • T. 06-53899774 • E. jos@segerink-search.nl • KvK 08120013