Vacature: Directeur Systabo

Titel:
Directeur Systabo
Vacature informatie:

SYSTABO is een turn-key hallenbouwer bij uitstek en onderdeel van de VolkerWessels groep . Zij zetten niet de spreekwoordelijke doos neer, maar ontzorgen in het volledige proces.

Dit begint bij het invullen van grondposities, verzorgen van financieringen, ontwerpen, meedenken over de indeling en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Daarna volgt het bouwen en de complete oplevering van het geheel. Als finishing touch kan SYSTABO ook het beheer en onderhoud volledig verzorgen. Niet voor niets is hun corebusiness op basis van deze integrale aanpak het turn-key bouwen van hallen.

Voor SYSTABO zoeken wij een:

Directeur

Inspirerende people manager die verdere professionalisering vorm geeft.

Doel van de functie

Vormgeven, leiden en beheren van de  Systabo organisatie op een zodanige wijze dat de overeengekomen doelstellingen gehaald worden.  Het werken aan verbeteringen t.a.v. effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Kerntaken

Leiden van de toegewezen organisatie op zodanige wijze dat adequaat wordt ingespeeld op nieuwe  (markt) ontwikkelingen en de aangegane doelstellingen worden gerealiseerd. Dit omvat onder meer:

-              mede formuleren en vaststellen van het (strategisch) beleid onder andere door het schrijven   

               beleidsnotities, het maken van integrale (meerjaren) plannen in overeenstemming met de

               door de VolkerWessels groep geformuleerde visies en richtlijnen;

-              zorgdragen voor tijdige signalering en initiëren van relevante ontwikkelingen op o.a. het  

               gebied van BIM en Lean processen;

-              het onderscheiden vermogen van de organisatie continueren cq uitbouwen;

-              zorgdragen voor een efficiënte organisatiestructuur en –systemen waarbinnen doelgericht  

               continuering en uitbreiden van de relatie met strategische partners (klantontwikkeling);

-              bevorderen van de samenwerking en teamvorming binnen Systabo;

-              zorgdragen voor een heldere communicatie binnen de onderneming ter bevordering van de

               betrokkenheid en ter realisatie van (beleids)doelstellingen;

-              formuleren van de financieel/economische kaders en middelen zodanig dat een gezonde

               positie op lange termijn wordt gegarandeerd. Evenals bewaking van de kaders en het

               eventueel treffen van corrigerende maatregelen.       

Eisen

De kandidaat waar wij naar zoeken heeft een prima mix tussen bouwtechnische en bedrijfskundige kennis  en een academisch werk- en denkniveau. U beschikt over ervaring op het gebied van  ketensamenwerking en kent de tools en principes m.b.t. procesoptimalisatie (zoals BIM en Lean Bouwen), waarbij U de operationele en technisch- inhoudelijke kant van de functie niet schuwt. U hebt ervaring als tendermanager en kennis van UAV GC. U bent gericht op het ontwikkelen van je managers en medewerkers. U weet mensen te inspireren.

U bent een echte netwerker: proactief, gericht op interne en externe samenwerking en een gezaghebbende gesprekspartner voor externe partijen.

U hebt een professionele scholing gehad in een grotere organisatie en wilt een stap maken naar een wat meer entrepeneurial mkb omgeving. Als medior professional zoekt U een generalistische uitdaging.

Competenties

Sterke leiderschapskwaliteiten

Peoplemanager

Verandermanager

Sterke communicator

Overtuigingskracht

Ambitie

Doorzettingsvermogen

Teamplayer met visie

Ondernemend en initiatiefrijk

Onderhandelingsvaardig

Kwaliteitsgericht

Kan luisteren en neemt verantwoordelijkheid

Reageren

Uw reactie kunt u mailen naar jos@segerink-search.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jos Segerink 0541 663454

 

Deelnemer en initiatiefnemer

Quality Reqruiters

Master Courses
met de UT

Segerink Search • Haerstraat 125 • 7573 PA Oldenzaal • T. 0541-663454 • F. 0541-295562 • E. info@segerink-search.nl • KvK 08120013